Album "U Hoška - otvírání nového autosalonu" (Doli)





U Hoška - otvírání nového autosalonu

Fotky