Mercedes Benz Daimler-Benz AG.




Mercedes Benz Daimler-Benz AG.

Rok výroby 1926 - ...

Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz

Kategorie: Předmluva - jak to všechno začalo

               Mercedes Benz DMG Daimler-Motoren-Gesellschaft

 Historie

V roce 1883 založil Karl Benz svou vlastní firmu Benz & Cie. Netrvalo dlouho a jen o pouhých sedm let později, v listopadu 1890 založil Gottlieb Daimler společnost Daimler Motoren Gesellschaft (DMG). Pro firmu G. Daimlera byl zlomový přelom století, kdy se začalo používat nové obchodní jméno Mercedes (jméno dcery Emila Jelinka). U zrodu nové obchodní značky stál Emil Jelinek, který prodával automobily a byl také průkopníkem v éře automobilismu. V roce 1900 podepsal Jelinek smlouvu o prodeji vozidel a motorů se společností DMG. V roce 1901 byl představen první automobil Mercedes s výkonem 35 koňských sil, který vyvinul Wilhelm Maybach, hlavní inženýr DMG.

Od září 1902 byla společnost DMG držitelem patentu na jméno značky Mercedes. Dnešní trojcípou hvězdu vymysleli jako logo společnosti synové Gottlieba Daimlera Paul a Adolf. Správní rada společnosti v červnu 1909 dala zaregistrovat trojcípou a čtyřcípé hvězdu jako svůj obchodní symbol. Nakonec se používala a dodnes se používá na přední masce automobilu jen trojcípá hvězda.
Benz & Cie a DMG začali společně podnikat v květnu 1924, protože poválečná Evropa byla ovlivněna inflací a nízkým prodejem osobních aut, které se v té době považovali za luxusní zboží. Fúzí společností Benz & CieDMG v červnu 1926 vznikla společnost Daimler-Benz AG.  A započala historie výroby vozidel s názvem "Mercedes-Benz".

Gottlieb Daimler   (17. března 1834 - 6. března 1900)

Mercedes Benz Daimler-Benz AG.17. března 1834 se ve vesničce Schorndorf v tehdejším Württemberském království narodil pekaři  Daimlerovi syn Gottlieb Wilhelm. Pozdější vizionář, vynálezce a jeden z otců automobilu nejdříve navštěvoval slavnou latinskou školu ve svém rodišti, později přešel na uměleckou. Následně se vyučil zbrojířem u J. C. Wilkeho a poté vystřídal řadu zaměstnání u strojírenských firem.

Začínal jako prostý dělník v továrně na výrobu lokomotiv v Graffenstadenu, ale odsud odešel dále studovat na polytechniku do Stuttgartu. Později se sice na své původní pracoviště vrátil, ale začátkem šedesátých let 19. století odešel do Anglie. V roce 1863 nastoupil do Bruderhausu v Reutlingenu. Organizace, která se starala o sirotky, chudé a postižené a zaměstnávala je ve své továrně na zpracování dřeva a papírně. Tam ještě ani ne třicetiletý Daimler potkal dvě osoby, které poznamenaly jeho život. První byla slečna Emma Pauline Kurz, která se o čtyři roky později stala jeho první ženou. Druhým významným člověkem byl jistý Wilhelm Maybach (1846-1929).

Důležitým datem v jeho životopise je 1. červenec 1872, kdy začal pracovat pro věhlasného výrobce motorů Deutz (firma bývá také nazývána Otto und Langen dle svých zakladatelů Nikolause Augusta Otta a Gustava Langena). Tam právě s pomocí svého dlouholetého kolegy a spolupracovníka Maybacha vyvíjel nový čtyřdobý plynový agregát, značně menší než původní Ottův. I když byl motor úspěšný, Daimlerova vize pohonné jednotky tak malé, aby mohla být zamontována do bicyklu či kočáru, se nesetkal u Otta s pochopením, a tak se oba vynálezci po deseti letech rozešli.

Daimler postavil svůj první automobil ve stejné době jako Carl Benz. Oba se navzájem neznali, ani nevěděli o záměrech toho druhého. Společně s konstruktérem Maybachem (později vyráběl luxusní vozy Maybach) pracovali ve skleníku Daimlerovy vily, který je zachován dodnes v lázních Cannstatt, předměstí tehdejšího Stuttgartu. Zdokonalovali benzínový motor, který byl čtyřdobý, jednoválcový o objemu 176 ccm a výkonu 0,25 k. 

Podle vzhledu tohoto motoru a protáhlého tvaru se mu říkalo „Stojací hodiny”. První vozidlo s tímto motorem bylo vlastně dvoukolka, tedy první motocykl (reitwagen = běžecký vůz, jednostopé vozidlo s motorem). Daimler s Maybachem využili spalovací motor nejen pro pohon automobilu, ale také pro pohon lodí (první motorová loď s benzínovým motorem na světě se jmenovala Nektar - podle řeky protékající Stuttgartem) a vzducholodí (Zeppelin).

V roce 1886 již konstruoval Daimler čtyřkolový automobil (podle jeho podobnosti s kočáry se nazýval motorový kočár - Motorkusche nabo Motorwagen). Daimler založil v několika zemích továrny na výrobu motorů, které dodával i jiným automobilkám (Peugeot). Daimler založil jeden podnik v Anglii, kde tato značka existuje dodnes a podobně je známá i firma Ausro-Daimler v Rakousku. V roce 1897 zakoupil ve Stuttgartu /Unterturkheim/ velký pozemek a postavil zde továrnu na výrobu motorů a následně i automobilů. 

Společnost Daimler Motoren Gesellschaft (zkráceně DMG) společně založili v roce 1890 Gottlieb Daimler a Wilhelm Maybach v Cannstattu (dnes Bad Cannstatt), který je částí Stuttgartu. Některé z původních budov zde stojí doposud a vyrábí se zde motory Daimler Benz.

Před tímto továrním areálem bylo v roce 2006 otevřeno zcela nové reprezentačně pojaté muzeum automobilů Mercedes společnosti Daimler-Benz.

Karl Friedrich Benz   (25. listopadu 1844  -  4. dubna 1929)


Mercedes Benz Daimler-Benz AG.Německý automobilový konstruktér, který vyrobil první benzínový automobil na světě.  Narodil se  v dnešní městské části Karlsruhe Mühlburgu 25. listopadu 1844 jako Karl Friedrich Michael Wailend  (foneticky),  nemanželské dítě Josephiny Vaillant. O rok později se jeho matka Josephine Vaillant vdala za Johanna Georga Benze. Strojvedoucí Benz zemřel v roce 1846, rok po svatbě. Odtud pochází jméno mladého Karla Friedricha Michaela Benze, které si později změnil na pofrancouzštěné Carl Friedrich Benz.

Karl Benz v mládí pracoval jako mechanik a během zaměstnání studoval. V roce 1871 založil se společníkem svou první firmu s materiály pro stavbu strojů a zařízení. Jeho však zajímaly motory a tak se pustil do stavby dvoudobého motoru v naději, že se mu podaří zdokonalit tehdejší konstrukci spalovacího motoru. 20. června 1872 se oženil s Berthou Ringer. První patent obdržel roku 1879. O několik let později založil firmu Benz & Cie na výrobu průmyslových motorů. Benz se ovšem začal zabývat myšlenkou vytvořit prakticky využitelný automobil. O to se již několikrát pokoušeli jiní konstruktéři, avšak neúspěšně. Benz tedy začal s návrhem čtyřdobého motoru podle Ottova patentu (958 cm³) a podvozkem tříkolového vozu. Automobil měl mít elektrické zapalování, diferenciál a vodní chlazení.

V roce 1885 mohl Mannheimu předvést svůj automobil, na který 29. ledna 1886 dostal patent. Již v červenci roku 1886 začal s prodejem svého automobilu pod názvem Benz Velo. Spolehlivosti jeho vozu lidé nevěřili, a tak se jeho žena Bertha Benzová rozhodla podniknout 100km cestu z Mannheimu do Pforzheimu u Stuttgartu, aby spolehlivost vozu prokázala. Několik let na to se Benz Velo stal prvním hromadně vyráběným automobilem.

Benz vynalezl i nejrůznější aparáty, mj. domácí telefon, lis na stlačování balíku tabáku apod. Zemřel ve svém domě  v Ladenburgu 4. dubna 1929.

 

Emil Jelinek (1853-1917) od Uherského Brodu

 
Mercedes Benz Daimler-Benz AG.Dalším významným mužem v historii vozů Mercedes Benz byl Emil Jelinek (1853-1917), který se narodil jako syn rabína od Uherského Brodu. Později se stal Rakousko-Uherským generálním konzulem v Nice, prodejcem automobilů a také automobilovým závodníkem. Závodů se zúčastňoval pod pseudonymem „Pan Mercedes”, což bylo jméno jeho prvorozené dcery. Zakoupil od Daimlera 36 vozů, které Maybach konstrukčně zdokonalil podle jeho požadavků. V té době to byla celá čtvrtina produkce Daimlerovy továrny. Vozy prodával opět pod značkou „Mercedes”. Toto jméno si dal patentovat, a po výrazném obchodním úspěchu se stal generálním zástupcem firmy. Od roku 1905 je používána značka „Mercedes” pro celou produkci Daimlera.

 

 

 Mercedes

Mercedes Benz Daimler-Benz AG.Současný znak Mercedesu se používá od roku 1926 a sestává ze jména „Mercedes” (jméno dcery prodejce Jelinka), jména „Benz” (konstruktér prvního automobilu na světě) a třícípé hvězdy (znak Daimlera, který znamená: naše motory budou vládnout „ve vzduchu” - horní cíp, „na vodě” i „na zemi” - dva spodní cípy).

 Značka Mercedes vznikla spojením firem Daimler a Benz roku 1926. Pojmenování Mercedes dostala podle jména dcery jednoho z dovozců Daimleru, Emila Jelinka. Z tohoto spojení vzešlo i logo Mercedesu - třícípá hvězda, která symbolizuje tři aktivity firmy (letectví - vzduch, motorové lodě - moře a automobily - země). Původně byla znakem Daimleru. Značku Benz symbolizovaly vavřínové listy po obvodu kruhu.

 Vývoj ochranné známky Mercedes-Benz

http://www.mercedesclub.cz/graphics/gallery/full/2528_mbznak.jpg


Když byl patentovaný název "Mercedes" zapsaný v září 1902 společností Daimler Motoren Gesellschaft měl úspěšnou značku. Ale ještě postrádal charakteristickou známku - logo. Gottlieb Daimler byl už více než dva roky po smrti. Paul a Adolf Daimlerovi - dva synové zakladatele firmy si vzpomněli, že jejich otec měl kdysi třícípou hvězdu jako svůj symbol. 

Gottlieb Daimler byl technickým ředitelem  továrny Deutz od roku 1872 až do roku 1881. Na začátku svého zaměstnání nakreslil třícípou hvězdu na pohlednici z Kolína nad Rýnem. Psal své ženě, že tato hvězda bude jednou zářit nad jeho vlastní továrnou a symbolizovat prosperitu.

Rada společnosti Daimler Motoren Gesellschaft (DMG)  okamžitě přijala návrh a v červnu 1909, byly obě  (trojcípá a čtyřcípá) hvězdy registrovány jako obchodní známky. Ačkoli oba návrhy byly právně chráněny, byla použita pouze trojcípá hvězda. Od roku 1910 se začala objevovat na přední části automobilů jako designový prvek na chladiči.

Trojcípá hvězda symbolizovala Daimlerovy  ambice univerzálních motorizací  - "na zemi, na vodě i ve vzduchu". V průběhu let, byly provedeny různé drobné doplňky. V roce 1916, byla hvězda obklopená kruhem, v němž byly integrovány čtyři malé hvězdy a slovo Mercedes.

V listopadu 1921 podala DMG žádost na patentový úřad o právní ochraně užitných patentů pro všechny nové variace na jejich obchodní známky.  Včetně trojrozměrné trojcípé  hvězdy uzavřené v kruhu - který zahrnoval koncepci určené pro použití na masce chladiče. Registrace ochranné známky  se uskutečnila v srpnu 1923.

Doba inflace po první světové válce znamenala těžkou dobu pro prodej - zejména u luxusního zboží jako byly osobní automobily - a měla vážný dopad na automobilový průmysl. Pouze finančně silné společnosti s dobře zavedenými modely byly schopny přežít.  Ale i ty byly nuceny jít do fúzí a spojování do družstevních podniků. Proto bývalí rivalové DMG a firma  Benz & Cie. vytvořili v roce 1924 syndikát, s cílem standardizovat design a výrobu, stejně jako nákup, prodej a reklamu a tím i nadále zvyšovat konkurenceschopnost nového podniku.

Během tohoto období, obě firmy uvádějí na trh většinou své výrobky společně, i když stále podle zvláštních ochranných známek. O dva roky později, v červnu 1926, dva nejstarší výrobci motorů vytvořili společnost Daimler-Benz AG.

V tomto významném bodu vznikla další značka.  Spojila hlavní charakteristiky obou stávajících znaků. Světově proslulou trojcípou hvězdu patřící Daimler-Motoren-Gesellschaft,  která byla uprostřed a obchodní názvev "Mercedes" nahoře, stejně jako slavné jméno "Benz" dole.   Vavřínový věnec v okruží propojil oba názvy.


Mercedes Benz Daimler-Benz AG.

Tento znak, který se už od roku 1926 nemění, stále zdobí vozidla Mercedes-Benz.

 

Mercedes Benz Daimler-Benz AG.

V současnosti se rovněž používá  výrazná  trojcípá hvězda v okruží, která je tradičně používána na masce chladiče.

 

http://www.mercedesclub.cz/graphics/gallery/full/2546_mercedes.jpg

Desítky let reprezentuje kvalitu a bezpečnost na silnicích po celém světě. A po celém světě je jméno Mercedes-Benz synonymem tradice, inovace a budoucnosti automobilu.

 


Současnost

Mercedes chce vnést logiku do názvů svých modelů.



Mercedes Benz Daimler-Benz AG.

Mercedes má na jednu stranu v nabídce modely se široce známými názvy, ty jej ale zároveň omezují v tom dát struktuře jmen logiku. Jak z toho ven?

Asi tuto otázku si položili lidé z Daimleru a našli odpověď, která působí... řekněme poněkud německy. Jistý smysl v ní sice najít lze, chce to ale přinejmenším tabulkový procesor. Pouze hlavou ji při zběžném shlédnutí pochopit nelze.

JAK ŠEL ČAS

Platí to tedy alespoň pokud se nemýlí kolegové z magazínu Automobile, kteří prý mají konkrétní informace o tom, jak chce Mercedes strukturu označení pozměnit. Problém třícípé hvězdy tkví v tom, že zatímco největší němečtí konkurenti dospěli k celkem jasné paletě jmen, která s pomocí písmen a čísel jasně říká, o jaký typ modelu jde a kam spadá, ve Stuttgartu se to nepovedlo. Alespoň každý trochu znalý automobilista ví, že Q3 je malý crossover, A4 středně velký sedan, řada 1 malý hatchback a Z4 kompaktní roadster. A pokud přijde řada 4 nebo Q4, jak asi bude velké a jak bude přibližně vypadat. I nabídky Audi a BMW mají své mezery dané jistým lpěním na historii (třeba šestková bavorská řada mohla dostat písmeno Z do názvu, modely TT a R8 jsou typově podobné, ale jmenují se úplně jinak apod.), ale jsou to víceméně drobnosti. Jaguar navíc nově zvolí jména „písmeno-Type” a bude na tom také dobře.

Jenže u Mercedesu něco takového neplatí. Ten sice na své označení ve stylu „písmeno-třída” nepřešel až tak dávno, i na tom je ale vidět, že automobilky dříve neměly ani tušení, jak široká jejich nabídka jednou bude. Také pojmenování Mercedesů totiž má v základu svou logiku, počáteční volbou omezené rozptylu písmen ale Mercedes skončil tam, kde je:  v pasti.

Třída A, B, C, to všechno je jasné. Jenže mezi C a E už je jen D a to je málo, naopak mezi E a S zeje propast. I přes jiné možnosti navíc Mercedes vše zkomplikoval názvy trochu „nestandardních” modelů - kupé třídy S je CL, jinak tvarované E je CLS a k tomu jsou tu off-roady a SUV. G je jasné, ale pak je tu GL, GLK, ML, navíc sporťáky SL, SLK a SLS a řada modelů, co má ještě přijít. Pokud se o Mercedesy nezajímáte, nemůžete vědět, co je co. A především: nemáte velkou šanci odhadnout, jak se bude jmenovat budoucí novinka, i když víte, jak vypadá.

A to už vůbec nemluvíme o historickém a stále pokračujícím interním značením modelů a variant osobních vozidel Mercedes-Benz. Po sloučení Benz a Daimler v roce1926 byl použit interní název "W", kdy písmeno "W" vycházelo z názvu Wagen (vozidlo) a následná kombinace čísel byla používána v kombinaci  W01 , W02 , atd. Od roku 1946 jsou všechny modely osobních automobilů Mercedes-Benz opatřeny třemi číslicemi - tedy následuje "W"  a trojmístné číslo.  Jak se v tom vyznat? 

Pokusme se o příklad s neexistující trojčíslím 999:

 • W999 - Všeobecné značení modelu v provedení sedan (limuzína)
 • C999 - Coupé -  vycházející z daného modelu W999
 • A999 - Cabrio -  vycházející z daného modelu W999
 • X999 - Nedávné označení pro SUV či Offroad např. X164 nebo X204, (ale to už po premiéře X222 Mercedes-Maybach neplatí)
 • R999 - Roadster jako samostatná modelová řada

Dále se používají i obchodní názvy označující zvláštní vlastností vozidla. S počátkem prvních vozů Mercedes-Benz W123  v provedení kombi se objevila písmena "T" nebo "S" (nezaměňovat s modely S-Klasse).  Následující označení písmeny upřesňují další provedení:

 • T = Tourer ( Kombi )
 • S = Stationswagen ( Kombi )
 • V = Extended Limousine
 • F = Podvozek
 • VF = Rozšířený podvozek
 • VV = Pullman limuzína

Přehled modelů a typových označení Daimler-Benz AG od roku 1926 do roku 2013 - dokument pdf

 Čas plynul. Tak jak dál...  Nebo, že by to bylo úplně jinak?

Už se v těch označeních CLC, CLK, CLS, SLC, SLR, GLK a SL ztrácíme. Podle marketingového oddělení automobilky prý již přestávají mít zákazníci jasno v tom, z jakých modelů jednotlivé verze vznikaly a například CLC a CLK hází do stejného pytle, což Mercedes-Benz nechce.

Tvrdí, že se vrátí k standardnímu označení, jak jsme zvyklí. Třídy A, B, C, E a S zůstanou, ale jednotlivé modely jako kupé a kabriolety ponesou srozumitelnější název, aby bylo jasné, ve které třídě mají základ. Prvními modely, které čeká změna, budou kupé CLC a CLK.

Mercedesu dá docela dost práce vysvětlit méně informovaným, že nové kupé CLK vycházejí z připravované třídy E a nikoli současného „céčka“, proto se dočkáme klasického označení Mercedes-Benz E Coupé. Podobný přístup lze očekávat i u třídveřového CLC, které rovněž ponese jméno C Coupé.

Označení CLC tak zůstane volné pro model podobný většímu CLS. Že by se jednalo o velký kabriolet na bázi kupé CL a nebo snad dokonce o čtyřdveřový kabriolet vycházející z CLS? Nechme se překvapit.

Mercedes dále uvedl, že změny se budou týkat i označení SLK, SL a GLK. Zejména menší SUV se dočká jiného jména, neboť koncovka LK prý příliš připomíná malý dvoumístný roadster. Označení SL možná zůstane, spíše se prý změní název SLK na něco více konvenčního, ačkoli jsou oba modely v nabídce Mercedesu dobře zakořeněny.

Toto přejmenovávání bude probíhat  v příštích letech, kdy Mercedes s každým novým modelem přinese i nový nebo pozměněný název.

Budoucnost

Jednoduchá a transparentní nomenklatura má poskytovat zákazníkům lepší orientaci. Koncem roku 2014 byla představena veřejnosti. Modelové označení je vždy zkratka tvořená jedním až třemi velkými písmeny. Systém se točí kolem pěti základních modelových řad:
A, B, C, E a S, která budou i nadále použity k poskytnutí orientace pro zákazníky.

V případě modelových označení pro SUV, v duchu legendární třídy G, budou mít všechny modely SUV ve svém názvu  první dvě písmena "GL". Písmeno "G" zde označuje linii vozu. "L" je písmeno, které se objevuje znovu a znovu v průběhu historie Mercedes-Benz. Jedná se o propojení, které dělá označení modelu snadněji zapamatovatelné a snadněji se vyslovuje.  Je známé například z legendárního SL, například, nebo z více nedávných CLS a CLA. Poté následuje třetí písmeno, které udává vztah k příslušné základní modelové řadě:
GLA = GL+A-Class
GLC = GL+C-Class; dříve GLK
GLE = GL+E-Class; předtím M-Class nebo ML
GLE Coupé = GL+ E kupé třídy
GLS = GL+S-Class; dříve GL
G zůstáva beze změny

Systém značení pro 4-dveřové kupé je postaven na podobném principu - písmeno "C" značí "Coupe". Tedy, první dvě písmena, "CL", označení původu, třetí písmeno odkaz na  modelové řady.

Tedy: CLA a CLA Shooting Brake, nebo CLS a CLS Shooting Brake

Od roku 2016 budou všechny "roadstery" obsahovat písmena "SL" v názvech, Samostatné "SL" označuje původ a historii a bude tradičně označovat nejluxusnější z roadsterů Mercedes-Benz. Pokud je použito třetí písmeno, je odkazem na modelovou řadu.

A tak budou následovat další roadstery s označením SLA, SLB, SLE a SLC (dřívější označení SLK).

Mercedes Benz Daimler-Benz AG.

 

 

Přehled modelů, označení a roků výroby:

 • A-Class  -  W168 (97-04)
 • A-Class  -  W169 (04-12)
 • A-Class  -  W176 (12-)
 • AMG GT  -  C190 (15- )
 • B-Class  -  W245 (05-11)
 • B-Class  -  W246 (11-)
 • C-Class  -  W202 (93-01)
 • C-Class  -  W203 (00-07)       SportCoupé  -  C203 (00-08)
 • C-Class  -  W204 (07-14)       Coupé  -  C204 (11-)
 • C-Class  -  W205 (14-)           Coupé  -  C205 (16- )     Cabrio  - A205 (16- )
 • CL-Class  -  W215 (99-06)
 • CL-Class  -  W216 (06-13)
 • CLA  -  W117 (13-)
 • CLK  -  W208 (97-03)
 • CLK  -  W209 (02-09)
 • CLS -  W219 (04-11)
 • CLS  -  W218 (11-)
 • E-Class  -  W211 (02-09)
 • E-Class  -  W212 (09-16)
 • E-Class  -  W213 (16-)           Coupé  -  C207 (09-17)     Cabrio  -  A207 (10-17)
 • G-Class  -  W463 (89-)
 • GL-Class  -  X164 (06-12)    X166 (12-16)
 • GLA  -  X156 (14-)
 • GLC  -  X253 (15- )
 • GLE  -  X292 (15-)                  Coupé  -  C292 (15 - )
 • GLK  -  X204 (08-15)
 • GLS  -  X166 (16-)
 • ML-Class  -  W164 (05-11)
 • ML-Class  -  W166 (11- 15)
 • R-Class  -  W251 (05-13)
 • S-Class  -  W220 (98-05)
 • S-Class  -  W221 (05-13)
 • S-Class  -  W222 (13-)           Coupé  -  C217 (14- )     Cabrio  -  A217 (14- )
 • SL  -  R129 (89-01)
 • SL  -    R230 (01-11)
 • SL  -    R231 (12-)
 • SLK  -  R170 (96-04)
 • SLK  -  R171 (04-10)
 • SLK  -  R172 (10-15)
 • SLC  -  facelift R172 (15 - )
 • SLS  -  C197 (09-14)
 • Sprinter  -  BR 906
 • V-Klasse  -  W447 (05/14- )

Fórum Technický koutek Nové téma

Inzerce / Bazar Vložit nový inzerát

Foto galerie Mercedes Benz Daimler-Benz AG.

Mercedes Benz Daimler-Benz AG.
218 x 211 ... 6 KB
2017-03-27  Skyair
Mercedes Benz Daimler-Benz AG.
120 x 120 ... 7 KB
2017-03-27  Skyair
Mercedes Benz Daimler-Benz AG.
236 x 276 ... 12 KB
2017-03-27  Skyair
Mercedes Benz Daimler-Benz AG.
503 x 336 ... 31 KB
2017-03-27  Skyair


Manuály Mercedes Benz Daimler-Benz AG. Vložit nový manuál

Manuály servisní (37) Přidat

Model Rok Dokument Jazyk Velikost Stran
Daimler-Benz AG. 722 xxx automaticke prevodovky v modelech.pdf Česky 94 KB 1
Daimler-Benz AG. firemni normy pro oleje mb.pdf Česky 221 KB 1
Daimler-Benz AG. 2004 722 9 advanced training.pdf Anglicky 1000 KB 60
Daimler-Benz AG. 2000 - 2006 shifting function 6 gear.pdf Anglicky 1.03 MB 2
Daimler-Benz AG. 1998 - 2010 amg engines in mb models 1998 2010.pdf Anglicky 89.9 KB 1
Daimler-Benz AG. 1998 - 2010 engines m112 m113 m275.pdf Anglicky 96.3 KB 3
Daimler-Benz AG. 1994 - 2000 transmission 717 manual 5 gearbox adjusting floor shift.pdf Anglicky 28.6 KB 1
Daimler-Benz AG. 1988 - 2000 mb fault code manual.pdf Anglicky 558 KB 107
Daimler-Benz AG. 1980 722 3 and 722 4 automatic transmission manual.pdf Anglicky 5.01 MB 119
Daimler-Benz AG. 1962 - 1972 mb 6 cylinder engines 1962 72.pdf Anglicky 921 KB 12
Daimler-Benz AG. 722 9 automatic transmission.pdf Anglicky 25.7 MB 53
Daimler-Benz AG. mb specified engine oils.pdf Anglicky 237 KB 3
Daimler-Benz AG. service assyst for mercedes.pdf Anglicky 674 KB 2
Daimler-Benz AG. mb transmission oils.pdf Anglicky 32.9 KB 6
Daimler-Benz AG. 722 9 tranmission service.rar Anglicky 31.9 MB
Daimler-Benz AG. 722 6 checking oil level in automatic transmission.pdf Anglicky 67.1 KB 3
Daimler-Benz AG. 722 6 at service repair manual.pdf Anglicky 7.75 MB 120
Daimler-Benz AG. 722 6 automatic transmission components.pdf Anglicky 442 KB 3
Daimler-Benz AG. mb 340 1 overview hydraulic oils.jpg Anglicky 286 KB 1
Daimler-Benz AG. mb722 3 722 4 automatic transmission service manual.pdf Anglicky 545 KB 12
Daimler-Benz AG. 722 9 introduction.pdf Anglicky 2.73 MB 46
Daimler-Benz AG. 722 9 tips.pdf Anglicky 1.13 MB 41
Daimler-Benz AG. mb fault codes.xls Anglicky 62.5 KB 24
Daimler-Benz AG. mb specifications engine oils mb sheet 223 2.pdf Anglicky 34.1 KB 2
Daimler-Benz AG. 722 6 inspect atf level in automatic transmission.pdf Anglicky 641 KB 4
Daimler-Benz AG. specified gear oils.pdf Anglicky 146 KB 5
Daimler-Benz AG. mb transmission oils.pdf Anglicky 34.2 KB 6
Daimler-Benz AG. 4matic.pdf Anglicky 2.14 MB 6
Daimler-Benz AG. mercedes lubricants and oils info.pdf Anglicky 151 KB 30
Daimler-Benz AG. 1994 - 2000 getriebe 717 kupplung schaltung 5 gang.pdf Německy 161 KB 15
Daimler-Benz AG. do 2008 mb einbauubersicht hinterachsmittelstucke.pdf Německy 346 KB 15
Daimler-Benz AG. mb farbcodes.pdf Německy 1.03 MB 33
Daimler-Benz AG. mb getriebeole pkw und gelandewagen.pdf Německy 144 KB 4
Daimler-Benz AG. servooel mb 345 0.pdf Německy 337 KB 1
Daimler-Benz AG. mb automatic getriebeole ag 722 6 722 8 722 9 gemass assyst blatt.pdf Německy 92.1 KB 4
Daimler-Benz AG. service information mb motoroelwechsel.pdf Německy 52.4 KB 7
Daimler-Benz AG. mb getriebeole bb00 40 p 0231 01a.pdf Německy 156 KB 4

Katalogy a prospekty (3) Přidat

Model Rok Dokument Jazyk Velikost Stran
Daimler-Benz AG. bruno sacco designer mercedes benz.pdf Česky 7.48 MB 2
Daimler-Benz AG. specifikace oleju.pdf Česky 159 KB 8
Daimler-Benz AG. 1946 - 1996 mb models chassis engine guide 1946 1996.pdf Anglicky 2.94 MB 32

Ostatní (4) Přidat

Model Rok Dokument Jazyk Velikost Stran
Daimler-Benz AG. 1926 - 2013 mercedes modely do 2013.pdf Česky 113 KB 1
Daimler-Benz AG. mb sa code.pdf Česky 335 KB 38
Daimler-Benz AG. sa codes.pdf Anglicky 582 KB 83
Daimler-Benz AG. mb sa codes.pdf Německy 239 KB 101

Poradna Vložit otázku

Videa Mercedes Benz

Super Bowl 51 2018 Mercedes AMG GT C Roadster Commercial Trailer & Overview March Group Premium Pre-Owned 2010 Mercedes-Benz E550 4MATIC with Premium Package Stock# C7260 Mercedes-Benz Brabus Widestar G 65 AMG in Dubai - first spot ever on the road Mercedes benz E320 4 matic snow drift cookies

Naše vozidla Přidat vozidlo