Fórum - Téma


W203 - Seznam chybových kódů


Fórum C-Class W203 W203 - Seznam chybových kódů

Informace o modelu: Mercedes Benz W203Zamčeno: 2016-09-15 14:48:38, Skyair
2010-06-30 06:58:16

P0100 hmotnosť alebo objem Prúdenie vzduchu obvod závady

P0101 hmotnosť alebo objem Prúdenie vzduchu Obvodný Range / výkon Problem

P0102 hmotnosť alebo objem Prúdenie vzduchu Obvod Low Input

P0103 hmotnosť alebo objem Prúdenie vzduchu obvodný vysokú vstupnú

P0104 hmotnosť alebo objem Prúdenie vzduchu obvode Prerušovaný

P0105 Rozdeľovač absolútny tlak / barometrického tlaku obvod závady

P0106 Rozdeľovač absolútny tlak / barometrického tlaku obvodov Range / výkon Problem

P0107 Rozdeľovač absolútny tlak / barometrického tlaku Obvod Low Input

P0108 Rozdeľovač absolútny tlak / barometrického tlaku obvodný vysokú vstupnú

P0109 Rozdeľovač absolútny tlak / barometrického tlaku obvod Prerušovaný

P0110 teplota nasávaného vzduchu obvod závady

P0111 teplota nasávaného vzduchu Obvodný Range / výkon Problem

P0112 teplota nasávaného vzduchu Obvod Low Input

P0113 teplota nasávaného vzduchu obvodný vysokú vstupnú

P0114 teplota nasávaného vzduchu obvode Prerušovaný

P0115 Teplota chladiacej kvapaliny motora obvod závady

P0116 Teplota chladiacej kvapaliny motora Obvodný Range / výkon Problem

P0117 Teplota chladiacej kvapaliny motora Obvod Low Input

P0118 Teplota chladiacej kvapaliny motora obvodný vysokú vstupnú

P0119 Teplota chladiacej kvapaliny motora obvode Prerušovaný

P0120 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač obvod závady

P0121 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač obvodov Range / výkon Problem

P0122 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač Obvod Low Input

P0123 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač obvodný vysokú vstupnú

P0124 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač obvod Prerušovaný

P0125 Nedostatočné chladiacej teploty pre uzavreté regulačné slučky paliva

P0126 Nedostatočné chladiace teplota pre stabilnú prevádzku

P0128 Chladenie Termostat chladiace Temp Pod termostat reguláciou teploty

P0130 O2 senzor Obvod závadu (banky 1 čidla 1, otvorený okruh BEF mačka vpravo)

P0131 O2 senzor Obvod Low Voltage (banka 1 snímača 1)

P0132 O2 senzor obvodu vysokého napätia (banka 1 snímača 1)

P0133 O2 senzor Obvod pomalá odozva (banka 1 snímača 1)

P0134 O2 senzor obvode č aktivitu detekovať (banka 1 snímača 1)

P0135 O2 senzor obvod ohrievače závadu (banka 1 snímača 1)

P0136 O2 senzor Obvod závadu (banka 1 snímač 2)

P0137 O2 senzor Obvod Low Voltage (banka 1 snímač 2)

P0138 O2 senzor obvodu vysokého napätia (banka 1 snímač 2)

P0139 O2 senzor Obvod pomalá odozva (banka 1 Snímač 2)

P0140 O2 senzor obvode č aktivitu detekovať (banka 1 snímač 2)

P0141 O2 senzor obvod ohrievače závadu (banka 1 snímač 2)

P0142 O2 senzor Obvod závadu (banka 1 snímač 3)

P0143 O2 senzor Obvod Low Voltage (banka 1 snímač 3)

P0144 O2 senzor obvodu vysokého napätia (banka 1 snímač 3)

P0145 O2 senzor Obvod pomalá odozva (banka 1 snímač 3)

P0146 O2 senzor obvode č aktivitu detekovať (banka 1 snímač 3)

P0147 O2 senzor obvod ohrievače závadu (banka 1 snímač 3)

P0150 O2 senzor Obvod závadu (banky 2 snímače 1, otvorený okruh pred mačka)

P0151 O2 senzor Obvod Low Voltage (banky 2 snímače 1)

P0152 O2 senzor obvodu vysokého napätia (banky 2 snímače 1)

P0153 O2 senzor Obvod pomalá odozva (banky 2 snímače 1)

P0154 O2 senzor obvode č aktivitu detekovať (banky 2 snímače 1)

P0155 O2 senzor obvod ohrievače závadu (banky 2 snímače 1)

P0156 O2 senzor Obvod závadu (banky 2 snímača 2)

P0157 O2 senzor Obvod Low Voltage (banky 2 snímača 2)

P0158 O2 senzor obvodu vysokého napätia (banky 2 snímača 2)

P0159 O2 senzor Obvod pomalá odozva (banky 2 snímača 2)

P0160 O2 senzor obvode č aktivitu detekovať (banky 2 snímača 2)

P0161 O2 senzor obvod ohrievače závadu (banky 2 snímača 2)

P0162 O2 senzor Obvod závadu (Banka 2 snímač 3)

P0163 O2 senzor Obvod Low Voltage (Banka 2 snímač 3)

P0164 O2 senzor obvodu vysokého napätia (Banka 2 snímač 3)

P0165 O2 senzor Obvod pomalá odozva (Banka 2 snímač 3)

P0166 O2 senzor obvode č aktivitu detekovať (Banka 2 snímač 3)

P0167 O2 senzor obvod ohrievače závadu (Banka 2 snímač 3)

P0170 paliva Trim závadu (banka 1)) úniky kontrolu vákuové prvej alebo

P0171 systém príliš chudobný (banka 1)) nesprávneho MAF (prúdenie vzduchu), senzor

P0172 systém príliš bohatá (banka 1))

P0173 paliva Trim závadu (banka 2))

P0174 systém príliš chudobný (banka 2))

P0175 systém príliš bohatá (banka 2))

P0176 zloženie paliva senzor Obvod závady

P0177 zloženie paliva Snímač Obvodný Range / výkon

P0178 zloženie paliva senzor Obvod Low Input

P0179 zloženie paliva Snímač obvodný vysokú vstupnú

P0180 Teplota paliva senzor Obvod závady

P0181 Teplota paliva senzor Obvodný Range / výkon

P0182 Teplota paliva senzor Obvod Low Input

P0183 Teplota paliva senzor Obvod vysokú vstupnú

P0184 Teplota paliva senzor Obvod Prerušovaný

P0185 Teplota paliva senzor B obvod závady

P0186 Teplota paliva senzor B Obvodný Range / výkon

P0187 Teplota paliva senzor B Obvod Low Input

P0188 Teplota paliva senzor B obvodný vysokú vstupnú

P0189 Teplota paliva senzor B obvod Prerušovaný

P0190 Palivo železničnej Senzor tlaku obvod závady

P0191 Palivo železničnej Senzor tlaku Obvodný Range / výkon

P0192 Palivo železničnej Senzor tlaku Obvod Low Input

P0193 Palivo železničnej Senzor tlaku obvodný vysokú vstupnú

P0194 Palivo železničnej Senzor tlaku obvode Prerušovaný

P0195 teplota oleja v motore senzor závady

P0196 teplota oleja v motore senzora / výkon

P0197 teplota oleja v motore čidlá Low

P0198 teplota oleja v motore snímač Vysoká

P0199 teplota oleja v motore senzor Prerušovaný

P0200 Injector obvod závady

P0201 Injector obvodu Porucha - valce 1

P0202 Injector obvodu Porucha - valce 2

P0203 Injector obvodu Porucha - valce 3

P0204 Injector obvodu Porucha - valce 4

P0205 Injector obvodu Porucha - Valec 5

P0206 Injector obvodu Porucha - valce 6

P0207 Injector obvodu Porucha - valce 7

P0208 Injector obvodu Porucha - valec 8

P0209 Injector obvodu Porucha - valce 9

P0210 Injector obvodu Porucha - valec 10

P0211 Injector obvodu Porucha - valec 11

P0212 Injector obvodu Porucha - valec 12

P0213 Studený štart Injector 1 závady

P0214 Studený štart Injector 2 závady

P0215 Motor uzatváracia Solenoid závady

P0216 časovanie vstrekovania ovládací obvod závady

P0217 Motor Overtemp Stav

P0218 prenos cez teplotné pomery

P0219 motora prekročenie otáčok Stav

P0220 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač B obvod závady

P0221 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač B obvodov Range / výkon Problem

P0222 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač B Obvod Low Input

P0223 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač B obvod vysokú vstupnú

P0224 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač B obvod Prerušovaný

P0225 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač C obvod závady

P0226 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač C obvodov Range / výkon Problem

P0227 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač C Obvod Low Input

P0228 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač C obvode vysokú vstupnú

P0229 Throttle / okvetné lístok snímač polohy / prepínač C obvode Prerušovaný

P0230 palivového čerpadla primárneho okruhu závady

P0231 palivového čerpadla sekundárneho okruhu Low

P0232 palivového čerpadla sekundárneho okruhu Vysoké

P0233 palivového čerpadla sekundárneho okruhu Prerušovaný

P0234 Motor overboost Stav

P0235 turbodúchadlo Boost senzor Obvod závady

P0236 turbodúchadlo Boost senzor Obvodný Range / výkon

P0237 turbodúchadlo Boost senzor Obvod Low

P0238 turbodúchadlo Boost senzor Obvod vysokej

P0239 turbodúchadlo Boost senzor B závady

P0240 turbodúchadlo Boost senzor B Obvodný Range / výkon

P0241 turbodúchadlo Boost senzor B Obvod Low

P0242 turbodúchadlo Boost senzor B obvod Vysoké

P0243 turbodúchadlo wastegate Solenoid závadu

P0244 turbodúchadlo wastegate Solenoid Range / výkon

P0245 turbodúchadlo wastegate Solenoid Low

P0246 turbodúchadlo wastegate Solenoid vysokej

P0247 turbodúchadlo wastegate Solenoid B závady

P0248 turbodúchadlo wastegate Solenoid B Range / výkon

P0249 turbodúchadlo wastegate Solenoid B Low

P0250 turbodúchadlo wastegate Solenoid B Vysoké

P0251 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "A" Porucha (Cam / Rotor / Injector)

P0252 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "A" Range / výkon (Cam / Rotor / Injector)

P0253 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "A" Low (Cam / Rotor / Injector)

P0254 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "A" High (Cam / Rotor / Injector)

P0255 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "A" Prerušovaný (Cam / Rotor / Injector)

P0256 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "B" Porucha (Cam / Rotor / Injector)

P0257 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "B" Range / výkon (Cam / Rotor / Injector)

P0258 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "B" Low (Cam / Rotor / Injector)

P0259 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "B" Vysoký (Cam / Rotor / Injector)

P0260 vstrekovacieho čerpadla dávkovania paliva Control "B" Prerušovaný (Cam / Rotor / Injector)

P0261 valec 1 Injector Obvod Low

P0262 valec 1 Injector obvodný Vysoká

P0263 valec 1 príspevok / bilancie Fault

P0264 valec 2 Injector Obvod Low

P0265 valec 2 Injector obvodný Vysoká

P0266 valec 2 Príspevok / bilancie Fault

P0267 valec 3 Injector Obvod Low

P0268 valec 3 Injector obvodný vysokej

P0269 valec 3 Príspevok / bilancie Fault

P0270 valec 4 Injector Obvod Low

P0271 valec 4 Injector obvodný Vysoká

P0272 valec 4 príspevok / bilancie Fault

P0273 valec 5 Injector Obvod Low

P0274 valec 5 Injector obvodný vysokej

P0275 valec 5 príspevok / bilancie Fault

P0276 valec 6 Injector Obvod Low

P0277 valec 6 Injector obvodný vysokej

P0278 valec 6 Prínos / bilancie Fault

P0279 valec 7 Injector Obvod Low

P0280 valec 7 Injector obvodný vysokej

P0281 valec 7 príspevok / Zostatok Fault

P0282 valec 8 Injector Obvod Low

P0283 valec 8 Injector obvodný vysokej

P0284 valec 8 príspevok / bilancie Fault

P0285 valec 9 Injector Obvod Low

P0286 valec 9 Injector obvodný vysokej

P0287 valec 9 príspevok / bilancie Fault

P0288 valec 10 Injector Obvod Low

P0289 valec 10 Injector obvodný vysokej

P0290 Valec 10 príspevok / bilancie Fault

P0291 valec 11 Injector Obvod Low

P0292 valec 11 Injector obvodný vysokej

P0293 Valec 11 príspevok / bilancie Fault

P0294 valec 12 Injector Obvod Low

P0295 valec 12 Injector obvodný vysokej

P0296 Valec 12 Príspevok / Range Fault

P0300 Náhodné prehrávanie / Viac vojne zapaľovania Nájdený

P0301 valec 1 zlyhať Nájdený