Fórum - Téma


W124 - Demontáž a montáž hlavy válců


Fórum W124 W124 - Demontáž a montáž hlavy válců

Informace o modelu: Mercedes Benz W124Zamčeno: 2016-07-25 14:48:32, Skyair
2009-08-04 19:36:23

hlava valcu W124 250D demontaz,montaz.

Demontáž hlavy válců

Odpojte kostřící kabel akumulátoru

Demontujte spodní kryty motoru

Vymontujte kryt vahadel 1.

Otáčejte klikový hřídel až do dolní úvrati pro válec 1

Barvou vzájemně označte řetěz rozvodu a řetězová kola vačkového hřídele

Demontujte napínač řetězu

Vozidla vybavená samovyrovnávacím zavěšením:

Demontujte hydraulické čerpadlo 2

Vymontujte kolo vačkového hřídele

Poznámka: Zablokujte vačkový hřídel

Demontujte víčka ložisek vačkového hřídele

V zobrazeném pořadí

Stupeň 1:

Stupeň 2:

Zkontrolujte pojistnou podložku

Zkontrolujte stav, v případě potřeby vyměňte

Demontujte hydraulické vačky

Poznámka: Přesvědčete se, že díly jsou namontovány v jejich původní poloze

Demontujte trysky vstřikovače

Vypusťte chladivo

Vozidla vybavená automatickou převodovkou:

Odpojte hadice chladiče oleje

Pomocí spon řádně upevněte hadice

Všechna vozidla:

Demontujte příchytky 1, 2

Demontujte kryty radiátoru

Demontujte hadice radiátoru

Demontujte panel(y) radiátoru 1, 2

Demontujte příchytky 3

Demontujte kabel uvolnění zámku kapoty

Demontujte příchytky 4

Vymontujte chladič

Demontujte pomocný hnací řemen

Demontujte vzduchový filtr se vstupní hadicí

Demontujte palivový filtr

Pomocí spon řádně upevněte hadice

Odšroubujte konzolu potrubí měrky

Vozidla vybavená recirkulací spalin

Odpojte hadice recirkulace výfukových plynů

Všechna vozidla:

Odpojte přední výfukové potrubí od turbodmychadla

Odpojte hadici topení od hlavy válců

Odpojte žhavící svíčky

Demontujte sací potrubí

Vymontujte vodicí kolíky 1

Použijte přípravky 116 589 20 33 00, 1...

Demontujte vodítko(a) řetězu 2

Demontujte šrouby hlavy válců

V opačném pořadí, než je ukázáno.

Demontujte hlavu válců

Demontujte těsnění hlavy válců

Předinstalační kontroly

Zkontrolujte šrouby hlavy válců.

Instalace hlavy válců

Namontujte těsnění hlavy válců

Namontujte hlavu válců

Utáhněte šrouby hlavy válců

V zobrazeném pořadí

Znovu namontujte vodítko řetězu

Znovu namontujte vodicí kolíky

Znovu namontujte sací potrubí 25 Nm

Znovu připojte hadici topení k hlavě válců

Znovu připojte výfukové potrubí

Vozidla vybavená recirkulací spalin

Znovu připojte hadice recirkulace výfukových plynů

Všechna vozidla:

Znovu namontujte konzolu potrubí měrky

Znovu namontujte palivový filtr

Demontujte sponu(y)

Znovu namontujte vzduchový filtr se vstupní hadicí

Namontujte pomocný hnací řemen

Znovu namontujte radiátor

Znovu namontujte příchytky 4

Znovu namontujte the uvolňovací lanko zámku kapoty

Znovu namontujte příchytky 3

Znovu namontujte panel(y) radiátoru 1, 2

Znovu připojte hadice radiátoru

Znovu namontujte kryty radiátoru

Znovu namontujte příchytky 1, 2

Vozidla vybavená automatickou převodovkou:

Znovu připojte hadice chladiče oleje

Demontujte sponu(y)

Všechna vozidla:

Naplňte chladicí kapalinou po značku MAX

Znovu namontujte trysky vstřikovače 70 - 80 Nm

Znovu namontujte hydraulické vačky

Poznámka: Přesvědčete se, že díly jsou namontovány v jejich původní poloze

Znovu namontujte kryty ložiska vačkového hřídele: 25 Nm

V zobrazeném pořadí

Stupeň 1:

Stupeň 2:

Zkontrolujte nastavovací značky vačkového hřídele

Znovu namontujte kola vačkového hřídele a řetěz

Šestihranný šroub(y) 65 Nm

12bodový(é) šroub(y)

Stupeň 1: 25 Nm

Stupeň 2: 90°

Zkontrolujte nastavovací značky klikového hřídele

Vozidla vybavená samovyrovnávacím zavěšením:

Znovu namontujte hydraulické čerpadlo

Znovu namontujte napínač řetězu

Přezkoušte znovu nastavovací značky

Znovu namontujte kryt vahadel 10 Nm

Znovu namontujte spodní kryty motoru

Znovu připojte kostřicí kabel akumulátoru

Speciální nástroj

Speciální nářadí 116 589 20 33 00

Speciální nářadí 116 589 01 34 00

Speciální nářadí 605 589 00 33 00

Nastavení krouticích momentů hlavy válců

Šroub hlavy válců

Stupeň 1: 15 Nm

Stupeň 2: 35 Nm

Stupeň 3: 90°

Čekejte 10 minut

Stupeň 4: 90°

Šrouby sacího potrubí: 25 Nm

Trysky vstřikovače 70 - 80 Nm

Kryty ložiska vačkového hřídele 25 Nm

Šrouby kola vačkového hřídele:

Šestihranný šroub(y) 65 Nm

12bodový(é) šroub(y)

Stupeň 1: 25 Nm

Stupeň 2: 90°

Kryt vahadel 10 Nm.